Serviceovereenkomsten

Langdurige service- en onderhoudscontracten voor complexe installaties vereisen duidelijke afspraken waarbij de doelstellingen nauwkeurig moeten worden vastgelegd.

Voor complexe installaties zoals bijvoorbeeld turbines, verpakkingsmachines e.a. worden service- en onderhoudscontracten vaak voor lange periodes vastgelegd. Daarbij dient nauwkeurig te worden vastgelegd wanneer de werkzaamheden dienen plaats te vinden, wie aansprakelijk is voor langere rusttijden die productie-uitval tot gevolg hebben.

Aansprakelijkheden dienen beperkt of juist uitgebreid te worden. Daarnaast is een effectieve geschillenregeling bevorderlijk. U wilt immers niet met een (buitenlandse) rechter te maken krijgen wanneer een internationale arbitragecommissie wellicht sneller en effectiever te werk kan gaan.

In de levensmiddelenindustrie gaat het niet slechts om capaciteiten, maar uiteraard ook om hygiëne. Complexe regels, verregaande verantwoordelijkheden van de gebruiker (HACCP) enz. vereisen nauwkeurigheid bij de te formuleren afspraken. Daarmee kunt u uw risicosfeer afbakenen. Wij helpen dit risico te beperken. Een belangrijk aspect daarbij is het duidelijk formuleren van de 'ingangssituatie' en het 'eindresultaat' van een machine. Welke (basis)producten moet een machine kunnen verwerken en wanneer is sprake van onvoldoende aanlevering, waarbij de machine c.q. de leverancier niet meer wordt afgerekend op het foutieve eindproduct?