Scheidingsrecht

Uw liefde eindigt maar als u kinderen heeft blijft u verbonden. U komt op afstand van elkaar maar blijft tegelijk in contact. Geen volledige scheiding maar 'ontvlechten' en een basis leggen voor de toekomst. Dat geldt voor mensen die gehuwd zijn en voor samenwoners.

Ons kantoor is gespecialiseerd in scheidingsrecht. Mr. A.H. Kiesouw is lid van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en kan u bijstaan als advocaat en als mediator.

Als advocaat behartigt hij exclusief uw persoonlijke belangen. Zoveel als mogelijk zonder escalatie en verharding van het conflict. Als mediator begeleidt hij u beiden bij het bedenken van de oplossing. 'Online mediation' is handig voor snelle informatie-uitwisseling. Daarnaast kunt u kiezen voor een '4-gesprek'. U heeft dan een eigen advocaat maar U en uw partner + de twee advocaten zitten met elkaar aan tafel.

Ons kantoor werkt indien gewenst samen met een financieel deskundige die u kan helpen om het financiële en fiscale plaatje vóór en na de scheiding op te stellen: hypotheek, wel/niet kindgebonden budget, huur- en zorgtoeslag, verzekeringen, pensioen, enz.. U wordt dan in alle aspecten van de scheiding begeleid: relationeel, financieel en juridisch.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
Wij zijn gespecialiseerd in huwelijkse voorwaarden. Deze worden vaak afgesproken wanneer een van de partners (of beiden) een onderneming heeft. Een scheiding kan dan vele gevolgen hebben die wij in kaart brengen. Bij de berekening van alimentatie en de verdeling van vermogen dient rekening te worden gehouden met het voortbestaan van de onderneming, maar ook recht gedaan te worden aan de belangen van de verzorgende ouder en de kinderen.

BEËINDIGING SAMENWONING
Beëindigt u het samenwonen dan moeten er vaak net zoveel dingen geregeld worden als bij een 'gewone' scheiding. Dat hangt af van een eventueel 'Samenlevingscontract'. Heeft u kinderen dan wordt aangeraden een Ouderschapsplan op te stellen en moet bekeken worden of u kinderalimentatie gaat betalen, of ontvangen. Ook hier kunt u kiezen voor mediation.

INTERNATIONAAL
Omdat ons kantoor internationaal georiënteerd is kunnen wij u bijstaan om uw internationale familierechtelijke problemen op te lossen. U woont in Nederland en uw ex woont in Duitsland? Ons kantoor kan procederen in Duitsland en werkt samen met advocaten in vele landen.