Leveringsovereenkomsten

Levering van specifieke diensten, bijvoorbeeld transport, distributie enz. Daarbij zijn helderheid in het formuleren van de taken van u en uw contractspartner van essentieel belang. Daarbij letten wij o.a. op de formuleringen m.b.t. de verplichte reactietermijnen, de consequenties van de inmenging van andere personen, uitbreiding of beperking van aansprakelijkheden vooral ook i.v.m. eventuele gevolgschade en het vastleggen van de geschillenregeling.

Door deze aspecten meteen in de onderhandelingen en later in uw overeenkomst op de juiste manier op te nemen voorkomt u onduidelijkheden en problemen in de toekomst.