Internationaal recht (IPR) en internationale verdragen

Zonder dat u ervoor kiest heeft u in zaken met leveranciers of afnemers in andere landen automatisch te maken met internationale regelgeving en verdragen. Hierover wilt u van begin af aan duidelijkheid. Met duidelijke informatie kunt u zaken doen!

Denkt u aan de bepaling welk recht überhaupt van toepassing is op uw overeenkomst, welke rechter of arbitragecommissie bevoegd is van geschillen kennis te nemen. Hiervoor kan bijvoorbeeld de Europees verbintenissenovereenkomst 'EVO' resp. de Europese Executieverordening 'EEX-verordening' uitsluitsel bieden.

De inhoudelijke beoordeling van een geschil wordt vaak beoordeeld aan de hand van internationale verdragen zoals bijvoorbeeld het Weens Koopverdrag 'WKV'. Dit vormt een eigen rechtsstelsel dat onderdeel uitmaakt van het Nederlands recht. Omdat de meeste advocaten welke niet vaak internationaal optreden hiermee niet of slechts zeer beperkt bekend zijn proberen zij meestal het WKV uit te sluiten. Dat is mogelijk, maar vaak niet voordelig. Indien u goederen importeert zijn die regels vaak voordelig en adviseren wij om slechts bepaalde aspecten afwijkend van het WKV vast te leggen zoals bijvoorbeeld uw reactietermijnen. Voor u als exporteur zijn die regels eveneens vaak voordelig en adviseren wij doorgaans uw aansprakelijkheid te beperken.

Dit hoort tot de specialismen van ons kantoor. Kennis in deze rechtsgebieden is in het bijzonder van belang in de fase van onderhandelingen, zodat u de afspraken af kunt stemmen op deze aspecten.