Duits recht

Duits recht (algemeen)

Nederlands meest belangrijke handelspartner – Duitsland – kent een rechtsstelsel dat in vele aspecten lijkt op het Nederlandse. Er op vertrouwen dat uw probleem / vraagstuk tot hetzelfde resultaat leidt als u dit naar Nederlands recht verwacht is uiterst gevaarlijk. Daarmee creëert u onduidelijke en onnodige risico's.

Ons kantoor staat u bij en maakt een internationaal samenwerkingsverband overbodig! De oprichter van ons kantoor is naast Nederlands advocaat ook Duits Rechtsanwalt (advocaat). Het kantoor beschikt over kennis in het Nederlands, Duits en internationaal recht.

Wij treden voor u op rechtstreeks in procedures in heel Nederland maar ook in heel Duitsland. U hoeft geen dubbele declaraties te verwachten omdat uw advocaat een Duitse Rechtsanwalt moet raadplegen of inschakelen. Alles vanuit één kantoor. Besprekingen en onderhandelingen kunnen in de door u gewenste taal worden gevoerd.

Onze werkzaamheden hebben principieel een praktijkgerichte insteek. Wij vertegenwoordigen u niet alleen in procedures, maar kunnen met of namens u ook optreden tijdens onderhandelingen of – hetgeen ook vaak gebeurd – wij zijn voor u op de achtergrond beschikbaar voor overleg en input achter de schermen.

Duits recht (voor advocaten)

CLIËNTEN
Indien u al een huisadvocaat heeft waarmee u prettig samenwerkt en die uw onderneming kent zult u wellicht aarzelen om voor een bepaald vraagstuk een andere advocaat in de arm te nemen. Wij vinden het dan zinvol om in samenwerking met uw huisadvocaat slechts dat ene aspect te behandelen en hem/haar van input te voorzien zodat hij/zij met deze informatie verder kan.

ADVOCATEN
Regelmatig staan wij cliënten van andere advocaten bij waar het om onze specialistische kennis gaat op het gebied van Duits recht. Duidelijkheid omtrent een door u aan ons doorverwezen (deel)problematiek of de gezamenlijke belangenbehartiging met u creëert rust; bij uw cliënt m.b.t. de aanspreekpartner en bij u m.b.t. uw status als huisadvocaat.