Arbeidsrecht

Kern van het arbeidsrecht is de arbeidsovereenkomst. Daarin staan bepalingen over salaris, werktijden, verzuim, concurrentie- en relatiebeding, enz.. De betekenis ervan kunnen wij bij het opstellen / beoordelen van de arbeidsovereenkomst met u bespreken. Of u nu werkgever bent of werknemer, dezelfde onderwerpen zijn van belang.

ONTSLAG
Voor een werknemer is duidelijkheid bij ontslag belangrijk. Wat zijn mijn rechten? Krijg ik een ontslagvergoeding? Moet ik het voorstel van de werkgever ondertekenen? Voor werkgevers is de route van dat ontslag van belang: naar de kantonrechter, beëindiging met wederzijds goedvinden of met een ontslagvergunning? Voor beiden geldt: ga niet met internetadviezen knutselen maar vraag een deskundige om advies op maat. Wij kunnen u dat geven.

ARBEIDSCONFLICT EN MEDIATION
Voor de oplossing van conflicten geven wij de voor u meest voor de hand liggende weg.

Eerst wordt onderzocht of er basis is voor een gezamenlijke oplossing waarbij mediation of een 4-gesprek kan helpen. Mediation gaat samen met juridische ondersteuning zodat de oplossing van het arbeidsconflict niet alleen een werkbare oplossing is door partijen zelf bedacht, maar ook juridisch verantwoord. Beide partijen proberen de geschilpunten - onder begeleiding van een getrainde gespreksleider, de mediator - zelf op te lossen. Moet geprocedeerd worden dan adviseren wij u vooraf over de kansen en kosten.

INTERNATIONAAL
Wij zijn gespecialiseerd in grensoverschrijdende arbeidsrelaties. Wanneer u voor een buitenlandse werkgever werkt is van belang welk recht van toepassing is. Ontslagrecht, concurrentiebeding en regels omtrent ontslagvergoedingen verschillen van land tot land. Wij werken samen met advocaten in vele landen die wij kunnen inschakelen.