Algemene voorwaarden

In Algemene Voorwaarden (leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, servicevoorwaarden enz.) zijn bepalingen opgenomen over die u of uw relatie niet steeds opnieuw wensen te onderhandelen, maar die wel deel (kunnen) uitmaken van de overeenkomst, indien zij op de juiste manier van toepassing worden verklaard. Deze voorwaarden vullen dan de hoofdtekst aan. Zij maken deel uit van de overeenkomst.

U wenst als ondernemer een (redelijk) pakket kant en klare randvoorwaarden op te nemen zodat reactietermijnen, aansprakelijkheden enz. ook grensoverschrijdend (internationaal) duidelijk en van toepassing zijn?

Maar ook indien u daarmee wordt geconfronteerd kunnen wij u adviseren hoe de overeenkomst te formuleren zodat uw belangen gewaarborgd worden.

Wij voorzien u van modelformuleringen die u in uw formulieren en brieven kunt opnemen. Doel is om ervoor te zorgen dat uw Algemene Voorwaarden op uw overeenkomsten van toepassing zijn en dat uw rechten voordelig worden vastgelegd zonder het risico dat een rechter een bepaling ongeldig verklaart omdat deze onredelijk bezwarend zou zijn.