Algemeen civiel recht

De buren zetten hun schutting op uw grond, de nieuwe keuken blijkt bij levering vol butsen te zitten, de schuldsanering wordt gestopt of uw huurbaas zet u op straat? Dat zijn zaken op het gebied van algemeen civiel recht oftewel: burgerlijk recht.
Wij hebben de deskundigheid in huis om die vragen te beantwoorden. Ook hier geldt dat eerst wordt bezien of overleg met de tegenpartij een oplossing biedt. Een burenruzie is traumatiserend zodat een 4-gesprek op langere termijn wellicht beter werkt.

Een huisuitzetting kan getracht worden te voorkomen worden met een kort geding. Zo heeft elk probleem zijn eigen beste oplossing. Wij streven naar een werkbare oplossing voor de langere termijn waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan uw belangen.