Mediation

Mediation is bij het oplossen van problemen een prima instrument. Dat geldt voor een echtscheiding, een burenruzie en voor een arbeidsconflict.

WAT GEBEURT ER?
U bespreekt uw vraag of probleem en de achtergronden daarvan. De mediator probeert u samen naar een oplossing te begeleiden en geeft advies. Die oplossing wordt niet door de mediator bedacht: u doet dat zelf. U bedenkt samen een oplossing die voor beiden acceptabel is.

WELKE MEDIATOR?
Er zijn mediations waarbij de oplossing slecht werkt wegens gebrekkige juridische kennis van de mediator. De mediation die wij bieden – verzorgd door mediator mr. A.H. Kiesouw opgeleid bij een door het NMI erkend instituut en tevens advocaat – is juridisch 100% verantwoord. Tijdens de mediation krijgt u alle opties te horen om uw keus zo goed mogelijk te maken. Scenario's worden uitgewerkt. Financiële overzichten gemaakt. Individuele gesprekken ingelast om impasses te doorbreken. U kunt zelf veel doen door voorbereiding en initiatief. Dan kan in enkele gesprekken alles geregeld zijn.

ONLINE-MEDIATION
'Online mediation' gebruikt e-mail voor snelle informatie-uitwisseling zodat de gesprekken efficiënt kunnen verlopen. Maar de life begeleiding van de mediator ontbreekt. Het kan praktisch zijn bij het bespreken van een vaststellingsovereenkomst of convenant met veel afspraken. U kunt dan thuis alles rustig doorlezen en van commentaar voorzien en weer terugmailen. Vaak zijn er ook minder gesprekken nodig.

4-GESPREK
U kunt ook kiezen voor een '4-gesprek'. U heeft dan een eigen advocaat maar U en de wederpartij + de advocaten zitten met elkaar aan tafel. Dat geeft gelijkwaardigheid in het gesprek en ter plekke kunnen advocaten adviseren en iedereen kan daarop reageren. Dat geeft snel een resultaat, een resultaat dat ook juridisch verantwoord is. In de klassieke mediation, de online-mediation en het 4-gesprek is mediator mr. A.H. Kiesouw ervaren.