Kosten

Wij bieden helderheid in onze tarieven vóór en tijdens de behandeling van uw zaak.

De tarieven zijn afgestemd op het soort zaken dat u door ons laat behartigen. Wij kennen verschillende tarieven voor nationale of internationale zaken en incassomanagement.

Wij nodigen u uit om de kansen van uw zaak vrijblijvend met ons te komen bespreken.

In principe ontvangt u maandelijks een factuur zodat u niet voor verassingen komt te staan. U wordt gevraagd een voorschot te betalen waarna u maandelijks een overzicht ontvangt van de verrichte activiteiten en de werkelijk gemaakte uren en kosten in rekening worden gebracht. Bij sluiting van uw dossier wordt er een einddeclaratie opgesteld waarin het voorschot wordt verrekend.

Wij dragen graag eraan bij dat iedereen toegang kan hebben tot de rechtspraak. Indien u minder draagkrachtig bent kunt in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Ons kantoor is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en het verwijzingsarrangement van het Juridisch Loket. Wij nemen 'toevoegingszaken' in behandeling. De aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt door ons verzorgd. Indien een (definitieve) toevoeging wordt verleend zal de Raad voor Rechtsbijstand de kosten voor onze werkzaamheden voor zich nemen en daarbij vaststellen welke (eenmalige) eigen bijdrage u moet betalen.

Ook indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen 'verschotten' zoals griffierecht, deurwaarderskosten, legeskosten, eventuele vertalingen enz. voor uw rekening komen. Wij kunnen u gericht op uw specifieke zaak daarover nadere informatie verschaffen.

Nadere informatie over toevoegingen, de werkwijze en de voorwaarden vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand en op de website van het Juridisch Loket.