Bedrijfsjurist

U wilt vanzelfsprekend juridisch maatwerk, maar heeft de nodige kennis niet in huis? Of uw bedrijfsjuridische afdeling is sterk gespecialiseerd op bepaalde rechtsgebieden, maar u heeft ook behoefte aan korte, snelle en doelmatige juridische ondersteuning in uw andere activiteiten zonder dat u daarvoor een nieuw bedrijfsjurist in dienst wilt nemen? Wij leveren maatwerk.

Op het rechtsgebied waarin u ondersteuning wenst kan de bedrijfsjurist de in uw onderneming bestaande of juist niet bestaande standaarden (correspondentie en overleg) tegen het licht houden en de procedures doelmatiger en helderder maken. Bekendheid met uw product en de eventuele problematiek daaromheen leidt ertoe dat de bedrijfsjurist kort en krachtig intern kan optreden. Hij hoeft zich niet zoals andere incidenteel opererende advocaten en adviseurs steeds in de materie in te werken.

Voor u een vaste bedrijfsjurist zonder de nadelen van een vast dienstverband. Uw bedrijfsjurist – intern op deeltijdbasis in uw onderneming of extern vanuit ons kantoor.

Vaste afspraken of flexibele abonnementen zijn bespreekbaar.

Voor u heeft dit het voordeel van een vast en op uw onderneming ingespeelde jurist die door zijn achtergrond vooruitziend en probleemontwijkend kan handelen. Voor ons kantoor is voordeel een boeiende en interessante werkrelatie.