Mr. S. (Sven) Hering-de Monchy

Kantoor HdM-K HighRes-50 svenALGEMEEN
Mr. S. (Sven) Hering-de Monchy is voornamelijk gespecialiseerd in handelsrecht. Het adviseren van ondernemers in het opstellen van contracten. Denk daarbij aan de samenwerking met andere ondernemers, het importeren/exporteren van machines of goederen. Ook het adviseren (al dan niet achter de schermen) nadat problemen in de samenwerking of in de nakoming van een contract zijn ontstaan. Indien een geschil niet onderling kan worden opgelost staat hij u uiteraard ook bij in de procedure.

UITGANGSPUNT
Zijn uitgangspunt is een onafhankelijke kijk op de situatie onder inachtneming van alle relevante informatie die hij van u ontvangt en die hij met zijn ervaring heeft verzameld. Van daaruit adviseert of procedeert hij voor u. Het gaat daarbij altijd om een economische oplossing. Dat kan liggen in het onderhandelen over een schikking waarbij voor u het op dat moment best mogelijke doel wordt bereikt zonder een vaak langdurige procedure te voeren. Indien dit haalbaar of wenselijk is dan wordt uiteraard met verve en met het oog op een economisch zinvol doel geprocedeerd.

INTERNATIONAAL
Daarbij maakt het niet uit of een procedure in Nederland of in Duitsland moet worden gevoerd. In beide landen is hij bevoegd om rechtstreeks op te treden.

LOOPBAAN
Mr. S. (Sven) Hering-de Monchy is van origine Duits. Zijn studie rechten heeft hij in 1994 afgerond aan de Eberhard-Karls-Universität in Tübingen/Duitsland. Sinds 1997 is hij werkzaam in Zutphen. In 1999 is hij tevens beëdigd als advocaat bij de rechtbank Zutphen. Eerst in een zeer groot kantoor en later sinds 2004 vanuit zijn eigen kantoor. Vanuit hier voert hij een vaak internationale praktijk.

TALEN
Nederlands, Duits, Engels en Frans.

LIDMAATSCHAPPEN

 • Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Aangesloten bij de Hanseatische Rechtsanwaltskammer Bremen
 • Lid van de Duits-Nederlandse Advocatenvereniging

RECHTSGEBIEDENREGISTER
Mr. S. (Sven) Hering-de Monchy staat ingeschreven in dit register voor 'Algemene praktijk': burgerlijk recht en strafrecht. Daarin houdt hij zijn kennis bij door jaarlijks minimaal 10 PO punten aan cursussen te volgen.

ENKELE BELANGWEKKENDE ZAKEN
Uitgangspunt is steeds dat een zaak voor cliënten economisch zinvol moet zijn. Onder deze voorwaarde heeft mr. S. (Sven) Hering-de Monchy o.m. bijgedragen om de volgende zaken tot een goed einde te brengen.

 • "Mijn client had geen vertrouwen meer in de zeewaardigheid van een door hem aangekocht nieuw zeiljacht. In het kader van een schikking zijn wij met hem, advocaten van beide partijen en een deskundige naar Trinidad/Tobago afgereisd en hebben inderdaad gevaarlijke risico's van het jacht kunnen opsporen en voor rekening van de bouwer kunnen laten herstellen. Client kon vervolgens gerust zijn reis voortzetten."
 • "Medewerkers van een Duitse bank hadden cliënten een investering aangepraat waarbij de beheerder van het investeringsfonds - naar later bleek - fraudeerde. De investeringen waren weg. Via een procedure in Duitsland kon de bemiddelende bank zo ver worden gebracht om een groot deel van de investering te vergoeden."
 • "Ter exploitatie van een uniek en nieuw product wilden internationale partijen een samenwerkingsverband oprichten. Mijn begeleiding en advisering heeft mede ertoe bijgedragen dat partijen een gezamenlijke vennootschap hebben opgericht van waaruit zij thans de (wereld)markt veroveren."
 • "De Duitse contractspartner van mijn cliënt - een Nederlandse handelsonderneming - heeft het dealercontract beëindigd. Op het contract was Duits recht van toepassing. Een bepaald wetsartikel die vergoedingen bij beëindiging regelt was uitdrukkelijk uitgesloten. Aangezien dat naar Duits recht echter niet mogelijk is, hebben onderhandelingen met de voormalige contractspartner ertoe geleid dat deze aan client alsnog een aanzienlijke vergoeding heeft moeten betalen."
 • "Bij het aangaan van lange termijn contracten zoals 'Long Term Service Agreements' bijvoorbeeld voor het onderhoud van industriële productiemachines moeten ontknopingen voor vastgelopen onderhandelingen vaak in een buitengewone hoek worden gezocht zoals bijvoorbeeld het aanpassen van bepalingen uit algemene voorwaarden van de contractspartner."
 • "Bij de aanschaf/exploitatie van onroerend goed in Duitsland heb ik cliënt door het wijzen op bijzondere en onverwachte vormvereisten kunnen behoeden voor het verlies van zijn rechtspositie. Een huurcontract die bedoeld was om 20 jaar lang vast geschreven te zijn had anders al binnen 3 maanden opgezegd kunnen worden."
 • "Voor een aantal ondernemers ben ik een vaste aanspreekpartner als het om juridische kwesties gaat. Ik ken hun bedrijven, hun producten en weet op welke manier zij bepaalde vraagstukken afhandelen. Zo is het mogelijk om vragen op korte termijn doeltreffend te beantwoorden. Iets waar juist een ondernemer profijt van heeft. Die wil immers niet voor elke vraag een bespreking moeten plannen met zijn advocaat, een apart dossier geopend zien worden en vervolgens enkele algemene inleidende frasen moeten lezen. Door permanente samenwerking kennen mijn cliënten mij en ik hen. Wij spreken dezelfde taal en kunnen direct tot de kern van de zaak komen."
 • "Vaak kan ik mijn cliënten ook behulpzaam zijn door hen op communicatief gebied in het buitenland bij te staan. De Nederlandse aanpak (direct onderhandelen en over nieuwe aspecten na-onderhandelen) valt bijvoorbeeld bij Duitse gesprekspartners vaak niet goed. Men wordt dan als onnozel en onbetrouwbaar beschouwd. Iets waar niemand belang bij heeft."

NIET JURIDISCH
"In mijn vrije tijd heb ik jaren geleden een salonorkest opgericht waarin ik met veel plezier contrabas speel. De muziek uit de jaren '20 en '30 die wij spelen is boeiend. Daarnaast ben ik een liefhebber van klassieke auto's. Sinds vele jaren volg ik op studiereizen de ontwikkelingen in de praktijk van het strafrecht in verschillende Europese landen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de arbeidsomstandigheden van reclasseringsmedewerkers, rechters en verschillende invalshoeken van oplossingen voor gerechtelijke organisaties."