(Internationale) samenwerking met specialisten

Een persoonlijk netwerk van advocaten en juristen in vele landen waarmee u zaken doet waarborgt een efficiënte advisering en belangenbehartiging door ons kantoor.
Met de volgende advocaten en specialisten, allemaal in hun vak bijzonder kundig en met jarenlange ervaring, werken wij nauw samen:

Mr. Marty L. Hamburger, lic. iur.

 • Hippisch recht
 • Internationaal recht (Zwitsers recht)

Mr. drs. Marc Dunnewijk

 • Fiscaal recht
 • Trusts (opzetten en beheren)

Dr. Martin Ludwig

 • Duits huurrecht (Fachanwalt für Mietrecht)
 • (Professionele) verhuurders en huurders hebben vaker te maken met langdurige (ver)huurovereenkomsten. Daarbij zijn o.m. dwingend rechtelijke vormvereisten van toepassing. Indien die niet in acht worden genomen is de overeenkomst vaak 'gewoon' opzegbaar.
 • Duits onroerend goed recht
 • Duits familierecht (Fachanwalt für Familienrecht)
 • Ontwikkelingshulpprojecten

Dhr. S. Ekelmans

 • Financieel advies bij juridische geschillen

Mr. Kees Droogendijk

 • Aanbestedingen
 • Indien openbare aanbestedingen niet conform de dwingende bepalingen worden uitgevoerd zijn de uitkomsten vaak nietig. Het is daarom vereist om al in het voortraject te bepalen of een openbare aanbesteding vereist is. Zo ja, dient het pakket aan voorwaarden (het 'bestek') nauwkeurig geformuleerd en de verdere procedure begeleid te worden.
 • Maar ook indien een aanbesteding aan een derde is gegund en u twijfelt of de aanbesteding en/of de gunning correct is verlopen kan het zinvol zijn om de procedure laten te toesten.